top of page

"Kompetens, Mångsidighet och Kvalitet"

TS Connect AB / Universal Import är en ledande Komponentleverantör och levererar även Kablage och Kundunika Kablage.

Sedan flera år är våra leverantörer och tillverkning belägna utomlands. Det är därför vi på TS Connect kan tillverka våra produkter till bästa möjliga pris med en kvalitet som uppfyller den svenska industrins krav. Vi övervakar hela tillverkningsprocessen, ser till att produktionen kommer igång och att leveranstiderna hålls samt övervakar att produkten testas och märks.

Företaget är grundat 1982 och har under senare tid bytt regim, utvecklats och rekryterat kompetens till verksamheten. Sedan 1 mars år 2012 har Universal import blivit en del av vår verksamhet och på så sätt kan vi leverera ett bredare sortiment till våra kunder och ha allt samlat under ett och samma tak.

Universal import är en distributör av elektromekaniska, passiva elektronikkomponenter. Läs Mer

Hör av dig till oss och kolla med oss vad vi kan göra för dig.

bottom of page